EVOLUȚIA PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

– a fost numită echipa de management şi implementare a proiectului

– au fost achizionate bunuri şi echipamente şi s-a dotat spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul „Telefonul copilului şi echipa mobilă” (mobilier, centrală telefonică, echipamente IT, echipamente audio video, etc)

– au fost angajaţi doi psihologi în cadrul Serviciului „telefonul copilului şi echipa mobilă”

– au fost angajaţi doi asistenţi sociali în cadrul Serviciului „telefonul copilului şi echipa mobilă”

– noii angajaţi au participat la cursuri de formare profesionala in domeniul prevenirii si intervenţiei în cazuri de abuz a copilului

– s-au elaborat o parte din procedurile interne de lucru din cadrul Serviciului Telefonul copilului si echipa mobila

– Serviciul “Telefonul copilului si echipa mobila” oferă servicii de consiliere şi intervenţie la cazurile sesizate

– Asociaţia “Salvaţi copiii” – filiala Mureş oferă servicii de consiliere psihologică copiilor a căror situaţie de risc a fost sesizată la Serviciul “Telefonul copilului si echipa mobila”

– Asociaţia “Salvaţi copiii” – filiala Mureş oferă servicii de consiliere şi educatie parentala părinţilor copiilor abuzaţi, neglijaţi si/sau exploataţi a căror situaţie a fost sesizată la Serviciul “Telefonul copilului si echipa mobila”

– a fost activat TELVERDE „Telefonul copilului”: 0800 800 883 ca numar unic de urgenta gratuit de semnalare a cazurilor de abuz, neglijare si/sau exploatare a copilului

– a fost conceput si se difuzează la posturile locale de televiziune un spot tv de promovare a TELVERDE „Telefonul copilului”

– a fost emisă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.92 din 16.07.2015 privind aprobarea constituirii Echipei Intersectoriale Locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. EIL se întruneşte în sedinţe lunare în care se discută despre noutăţi legislative, proceduri comune de lucru şi cazuri sesizate

– a fost elaborat “Ghidul metodologic de actiune/interventie în situaţii de risc pentru copil” destinat specialiştilor din domeniul intervenţiei şi combaterii violenţei şi exploatării copiilor din judeţul Mureş

– a fost elaborat “Ghidul de comunicare cu copii aflaţi în situaţii de risc (inclusiv cu victime copii analfabeti, cu deficiente mintale sau cu diverse alte afectiuni senzoriale – surditate, mutitate, nevazatori, etc)

– în luna aprilie a.c. se organizează şase sesiuni de diseminare a celor două Ghiduri metodologice intocmite – către personalul cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului din cadrul autoritatilor locale din judeţul Mureş  (Politie, Primarii, spitale, s.a.).

  • Au fost realizate la sediul DGASPC Mureș în data de 5,6,7 aprilie 2016 cele 3 sesiuni de diseminare a Ghidului metodologic de acţiune/intervenţie în situaţii de risc pentru copil şi a Ghidului de comunicare cu copilul aflat în situaţii de risc adresate unui număr de specialiști cu activitate în domeniul prevenirii, combaterii violenței asupra copiilor -100 politisti din judetul Mureș.
  • Au fost realizate la sediul DGASPC Mureș în data de 12 și 14 aprilie 2016 cele 2 sesiuni de diseminare a Ghidului metodologic de acţiune/intervenţie în situaţii de risc pentru copil şi a Ghidului de comunicare cu copilul aflat în situaţii de risc adresate unui număr de 102 asistenti sociali sua personae cu atribuții de asistență socială și cadrul Primăriilor din județul Mureș.
  • A fost realizată la sediul DGASPC Mureș în data de 26 aprilie 2016 o sesiune de diseminare a Ghidului metodologic de acţiune/intervenţie în situaţii de risc pentru copil şi a Ghidului de comunicare cu copilul aflat în situaţii de risc adresate unui număr de 25 specialiști cu activitate în domeniul prevenirii, combaterii violenței asupra copiilor – polițiști, asistenti sociali din cadrul Primăriilor din judetul Mureș, specialiști din alte instituții membre ale Echipei Locale intersectoriale locale pentru prevenirea, combaterea violenței și exploatării copilului și specialiști ai DGASPC Mureș.
  • In cadrul acestor sesiuni s-a realizat prezentarea Ghidului de comunicare cu copilul aflat în risc precum și aspecte privind comunicarea cu copilul aflat în risc, semnele evocatoare ale abuzului fizic, emoţional, sexual, exploatarea copilului, prezentarea structurii Ghidului metodologic de acţiune / intervenţie în situaţii de risc pentru copil, aspecte privind Intervenţia interinstitutională după primirea sesizării la Primărie, Activităţi şi responsabilităţi specifice, Prezentarea corespondenţei forma de abuz-infracţiune, Intervenţia interinstitutională după primirea sesizării la Politie, aspecte privind Intervenţia interinstitutională după primirea sesizării la D.G.A.S.P.C. Mures – Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului, Concluzii, Discuţii, Dezbateri, Exemple practice, Completarea chestionarului la finalul sesiunilor.
  • La finalul sesiunilor de diseminare au fost aplicate și prelucrate chestionarele privind modul de organizare şi desfăşurare a sesiunilor de lucru, care au evidenţiat faptul că , pe baza celor mentionate mai sus consideram ca obiectivele diseminarii celor două ghiduril metodologice catre cei 247 de specialişti din judetul Mures au fost indeplinite.

– În data de 11 mai 2016 în centrul localităţii Daneş s-a desfăşurat campanie de conştientizare a problematicii abuzurilor asupra copiilor la l care au participat peste 100 de copii, părinţi şi cadre didactice. În cadrul campaniei s-a promovat Telverde Telefonul Copilului 0800800883 şi s-au distribuit materiale promoţionale cuprinzând informaţii despre proiect şi finanţatorii lui ( şepci, tricouri, umbrele, plase inscripţionate ). Campania la care au participat si cei doi parteneri ai proiectului IPJ Mureş si Savaţi Copiii- filiala Mureş, a avut un caracter interactiv şi feed-back pozitiv, asigurând astfel promovarea Telverde şi la restul locuitorilor prin intermediul participantilor la campanie (galeria foto în secţiunea media).

– În data de 16 mai 2016 în centrul localităţii Sărmaşu s-a desfăşurat campanie de conştientizare a problematicii abuzurilor asupra copiilor la l care au participat peste 150 de copii, părinţi şi cadre didactice. În cadrul campaniei s-a promovat Telverde Telefonul Copilului 0800800883 şi s-au distribuit materiale promoţionale cuprinzând informaţii despre proiect şi finanţatorii lui ( şepci, tricouri, umbrele, plase inscripţionate ). Campania la care au participat si cei doi parteneri ai proiectului IPJ Mureş si Savaţi Copiii- filiala Mureş, a avut un caracter interactiv şi feed-back pozitiv, asigurând astfel promovarea Tel Verde şi la restul locuitorilor prin intermediul participantilor la campanie(galeria foto în secţiunea media).

– În data de 19 mai 2016 în centrul localităţii Iernut s-a desfăşurat campanie de conştientizare a problematicii abuzurilor asupra copiilor la l care au participat peste 150 de copii, părinţi şi cadre didactice. În cadrul campaniei s-a promovat Telverde Telefonul Copilului 0800800883 şi s-au distribuit materiale promoţionale cuprinzând informaţii despre proiect şi finanţatorii lui ( şepci, tricouri, umbrele, plase inscripţionate ). Campania la care au participat si cei doi parteneri ai proiectului IPJ Mureş si Savaţi Copiii- filiala Mureş, a avut un caracter interactiv şi feed-back pozitiv, asigurând astfel promovarea Tel Verde şi la restul locuitorilor prin intermediul participantilor la campanie(galeria foto în secţiunea media).

– În data de 25 mai 2016 în centrul localităţii Târnăveni s-a desfăşurat campanie de conştientizare a problematicii abuzurilor asupra copiilor la care au participat peste 150 de copii, părinţi şi cadre didactice. În cadrul campaniei s-a promovat Telverde Telefonul Copilului 0800800883 şi s-au distribuit materiale promoţionale cuprinzând informaţii despre proiect şi finanţatorii lui ( şepci, tricouri, umbrele, plase inscripţionate ). Campania la care au participat si cei doi parteneri ai proiectului IPJ Mureş si Savaţi Copiii- filiala Mureş, a avut un caracter interactiv şi feed-back pozitiv, asigurând astfel promovarea Tel Verde şi la restul locuitorilor prin intermediul participantilor la campanie (galeria foto în secţiunea media).

– Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, la locaţia Platoul Corneşti din Municipiul Târgu Mureş s-a desfăşurat campanie de conştientizare a problematicii abuzurilor asupra copiilor la l care au participat peste 300 de copii, părinţi şi cadre didactice. În cadrul campaniei s-a promovat Telverde Telefonul Copilului 0800800883 şi s-au distribuit materiale promoţionale cuprinzând informaţii despre proiect şi finanţatorii lui (şepci, tricouri, umbrele, plase inscripţionate). Campania la care au participat si cei doi parteneri ai proiectului IPJ Mureş si Savaţi Copiii- filiala Mureş, a avut un caracter interactiv, în cadrul acestuia fiind organizate concursuri, jocuri cu mingea şi cu baloane, desene pe asfalt, asigurând astfel promovarea Telverde şi la restul locuitorilor prin intermediul participantilor la campanie (galeria foto în secţiunea media).

  • Specialistii serviciului Telefonul copilului si echipa mobila preiau zilnic apelurile telefonice sosite pe linia Telverde, oferind consiliere şi, în funcţie de gravitatea cazului sesizat, se deplasează în teren pentru a lua măsurile care se impun. De la activarea sa, un număr de 509 cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copilului au fost sesizate prin intermediul Telefonului copilului.

  • Spotul tv de promovare a Telverde se difuzează în continuare pe posturile tv locale.

  • Psihologii Asociaţiei Salvaţi Copiii – filiala Mureş oferă consiliere psihologică copiilor a căror situaţie de risc a fost sesizată prin Telefonul copilului. Peste 60 de copii au fost consiliaţi de la începutul proiectului.

  • Asociaţia Salvaţi Copiii – filiala Mureş desfăşoară şedinţe de educaţie parentală adresate părinţilor a căror copii s-au aflat în situaţii de risc. Un număr de 40 de părinţi au primit consiliere.

În data de 20 septembrie 2016 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului, la care au participat reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei asupra copiilor atât din judeţul Mureş cât şi de la instituţiile omoloage din regiunea Centru (respectiv din Alba-Iulia, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu). Au luat cuvântul reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Mureş, a Consiliului Judeţean Mureş şi conducerea instituţiilor şi organizaţiei implicate în proiect. Au fost descrise: proiectul implementat, beneficiarii lui, rezultatele obţinute şi dificultăţile întâmpinate. Au fost prezentate şi acordate participanţilor cele două ghiduri metodologice concepute. Au avut loc discuţii despre utilitatea serviciilor înfiinţate şi necesitatea colaborării dintre instituţii în problematica abuzului copiilor. Concluzia tuturor a fost ca proiectul a fost un succes si poate si replicat si in alte judete. (vezi imagini de la eveniment la rubrica „Galerie foto”)

Dezvoltarea in judetul Mures a Retelei interinstitutionale de prevenire, interventie si combatere a violentei asupra copiilor © 2015
Continutul acestui site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.
Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE acesati pagina www.eeagrants.org
Proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala www.eeagrants.org www.granturi-corai.ro