Prezentare generală

TITLUL PROIECTULUI: Dezvoltarea in judetul Mureş a Reţelei interinstitutionale de prevenire, interventie si combatere a violentei asupra copiilor.

SCOP: activarea si dezvoltarea in judetul Mures a unor mecanisme comune tuturor actorilor implicati (fie ei din mediul public sau privat) in domeniul prevenirii, combaterii si interventiei in cazurile sesizate de copii aflati in situatii de risc si asigurarea resurselor necesare functionarii acesteia.

OBIECTIVE:

 1. A) Dezvoltarea unui parteneriat public/privat prin implicarea tuturor factorilor cu atributii in domeniul social in crearea unei retele interinstitutionale judetene de prevenire, interventie si combatere a violentei indreptate impotriva copiilor.
 2. B) Elaborarea si punerea in practica a unor proceduri, metodologii si instrumente de lucru incluzive, comune specialistilor implicati in munca cu persoanele aflate in situatii de risc si vulnerabilitate, in particular cu copii, tineri si familii victime sau potentiale victime ale abuzului, neglijarii si exploatarii.
 3. C) Cresterea nivelului de cunostinte/ profesional al persoanelor angajate in cadrul institutiilor si autoritatilor locale cu atributii de interventie si solutionare a cazurilor de risc.

ACTIVITĂŢI PREVĂZUTE:

 • Dezvoltarea Serviciului “Telefonul copilului si echipa mobila de interventie” din cadrul Serviciului de interventie in regim de urgenta, abuz, neglijare, trafic, migrare al DGASPC Mures
 • Angajarea unui numar de 6 specialisti (4 asistenti sociali si 2 psihologi) si instruirea personalului care va activa in cadrul Telefonului copilului si echipa mobila de interventie in situatii de urgenta
 • Realizarea procedurilor interne de lucru in cadrul Serviciului Telefonul copilului si echipa mobila de interventie in situatii de urgenta
 • Activarea unui numar unic de urgenta gratuit de semnalare a cazurilor de abuz, neglijare si/sau exploatare a copilului
 • Constituirea Echipei intersectoriale locale de prevenire, interventie si combatere a violentei si exploatarii copiilor (din reprezentanti ai institutiilor prevazute de legislatie) prin Hotarare a Consiliului Judetean Mures
 • Intocmirea unui “Ghid metodologic de actiune/interventie” pentru toate partile implicate in actiuni de prevenire si combatere a violentei indreptate împotriva copiilor (DGASPC Mures, IPJ Mures, primării, ONG-uri de profil)
 • Intocmirea unui Ghid de bune practici de comunicare cu copii victime ale abuzului, neglijarii si/sau exploatarii, inclusiv a celor analfabeti si/sau care prezinta diferite tipuri de dizabilitati
 • Achizitia de bunuri mobile, echipamente si servicii necesare desfasurarii activitatilor prevazute in proiect (autoturisme, echipamente IT, servicii de instruire, de promovare, servicii IT, servicii de consiliere a copilului si familiei etc )
 • Sesiuni de diseminare a Ghidurilor metodologice intocmite – cu personalul cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si interventie in caz de urgenta din cadrul autoritatilor locale  (Politie, Primarie)
 • Desfasurarea unor campanii de constientizare si informare asupra problematicii violentei  asupra copilului
 • Asigurarea cursurilor de educatie parentala pentru familiile aflate in risc din comunitate
 • Oferirea de servicii de consiliere si interventie copiilor care solicită sprijin prin apelarea Telefonului copilului

 BENEFICIARI:

 •  Factori de decizie si specialisti din cadrul autoritatilor locale care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, in special cu atributii in protectia drepturilor copilului
 • Participanti la campaniile organizate in locatiile:
 1. Târgu – Mureş
 2. Târnăveni
 3. Iernut
 4. Sărmaş
 5. Nadeş
 6. Daneş
 • Reprezentanti ai unor ONG-uri care activeaza in domeniul protectiei drepturilor copilului
 • Reprezentanti ai Grupurilor locale de initiativă
 • Copii (0 -18 ani) care solicită sprijin sau a caror situatie de risc este sesizată prin apelarea numarului unic de urgenta si familiile acestora.

Numar estimat de beneficiari: 600

SOLICITANTI SI PARTENERI:

 1.  DGASPC Mures – solicitant
 2. Inspectoratul Judetean de Politie Mures – partener
 3. Organizatia “Salvati Copiii – filiala Mures” – partener

 Valoare proiect: 546.511 lei, aproximativ 120.000 Euro

Sursa de finanţare: Apelul “COERENT” din cadrul Programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

Cofinantare: 0% + eventuale cheltuieli considerate de finantator ca fiind neeligible

Durata de implementare: 17 luni

Contractul de finanţare al proiectul a fost semnat în data de 07.05.2015.

Dezvoltarea in judetul Mures a Retelei interinstitutionale de prevenire, interventie si combatere a violentei asupra copiilor © 2015
Continutul acestui site nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.
Pentru informatii oficiale despre Granturile SEE acesati pagina www.eeagrants.org
Proiect finantat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala www.eeagrants.org www.granturi-corai.ro