HG 75 din 4 februarie 2015

privind reglementarea prestării de catre copii de activiități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling
(detalii...)

1. Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) privind protecția și promovarea drepturilor cu handicap

2. Hotărire nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist

3. Lege nr. 272 din 21 iunie 2004  (*republicată*) privind protecția și promovarea drepturilor copilului

4. Lege nr. 273 din 21 iunie (**republicată**) (*actualizată*) privind procedura adopției


*Notă: Aceste materiale au un caracter pur informativ fără a se substitui publicațiilor oficiale, neputând fi folosit ca bază legală.

   
 
Vizitatori: Copyright © 2006 - All Rights Reserved