În prima lună a anului 2021 a început implementarea proiectului „Voluntariat – Initiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, in cadrul apelului „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociala CRIPS este unul dintre membrii parteneriatului și intervine alături de patru Directii Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului: D.G.A.S.P.C Ialomița (promotorul de proiect), D.G.A.S.P.C Arad (partener 1), D.G.A.S.P.C Buzău (partener 2) si D.G.A.S.P.C Mureș (partener 3). 

 

 

 

 

Pe parcursul celor 24 de luni de implementare, proiectul va răspunde nevoilor de incluziune socială a persoanelor de etnie romă și va contribui la dezvoltarea capacității a 9 centre de zi cu peste 2/3 beneficiari romi din judetele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș. Pentru mai multe informații despre proiect click aici.  

 

 

 

 
Copyright (C) 2016 -2022 - CRIPS

Cu dorința de a face vizibilă evoluția activităților și rezultatelor pe site-ul asociației noastre, avem bucuria să inauguram o rubrica dedicată exclusiv proiectului PN1020 “VIP PLUS”. Vă invităm să o consultați și să fiți alături de echipa de proiect în misiunea frumoasă și complexă de a sprijini copiii, parinții, profesioniștii, voluntarii, cetățenii din comunitățile țintă pentru creșterea incluziunii și abilitarea romilor. Ne dorim să fie un proiect de succes!

 

 

 

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 954.209, oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunităţi rurale și cartiere urbane defavorizate din judeţele Ialomiţa, Arad, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calităţii serviciilor acordate de 9 centre de zi.

 

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.

 

 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE, accesaţi:

www.eeagrants.ro

www.eeagrants.org

www.frds.ro

[Anunțuri][Acasă]