Serviciile funcționale
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș sunt structurate pe trei componente :


A. Direcția de asistență socială și protecția drepturilor copilului;
B. Direcția economicã.
C. Servicii comune

A.Serviciile Direcției de asistență socială și protecție a drepturilor copilului:

 • Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului;
 • Serviciul de asistență maternală profesionistă - Asistenți maternali profesioniști ;
 • Serviciul management de caz a copilului;
 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
 • Serviciul de evaluare complexă a copilului - Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilități;
 • Compartimentul Management de Caz Pentru Adulți cu Dizabilități;
 • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;
 • Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care cuprinde  în structură Compartimentul violență în familie, Centru de tranzit - Casa ADA și ADI, Centru de sprijin social pentru comunitățile de Romi și compartimentul asistență persoane vârstnice;
 • Serviciul de evidență și plată prestații sociale;
 • Serviciul de interventie în regim de urgență abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Centrul de primire în regim de urgență, Telefonul copilului și Echipa mobilă;
 • Centrul maternal Materna;
 • Centre rezidențiale pt. copii cu deficiențe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea metodologică a 8 centre din Tg. Mureș și Ceuașu de Câmpie și a Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico – social „Speranța”;
 • Serviciul de coordonare și administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a 12 case de tip familial din: Bălăușeri, Câmpenița, Miercurea Nirajului –  3 case; Sãrmașu – 2 case; Șincai, Tânrnăveni – 3 case, Zau de Câmpie, 1 CTF Sângeorgiu de Pădure, 1 CTF - Râciu;
 • Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș (12 case de tip familial);
 • Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial);
 • Complex de servicii pentru copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara;
 • Centre de îngrijire și asistență Reghin, Sighișoara, Lunca Mureșului ;
 • Centre de îngrijire și asistență/Centre de integrare prin terapie ocupațională, Căpușu de Câmpie, Glodeni;
 • Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatricã Brîncovenești, Călugăreni, Reghin, Luduș;

B. Serviciile și compartimentele Direcției economice:

 • Serviciul financiar-contabil;
 • Compartimentul salarizare
 • Compartimentul investiții, achiziții publice
 • Biroul tehnic și administrarea patrimoniului
 • Serviciul administrativ, PSI și protecția muncii

C. Serviciile comune ale DGASPC Mureș:

 • Serviciul juridic - contencios;
 • Compartimentul adopții și postadopții;
 • Biroul resurse umane;
 • Compartiment audit public intern
 • Serviciul monitorizare, servicii sociale, strategii, calitatea serviciilor și relații cu publicul:
                  - Compartimentul programe proiecte;
   
 
Vizitatori: Copyright © 2006 - All Rights Reserved