Data publicării: 18 iunie, 2021

ANUNT

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ, organizează, concurs  pentru ocuparea posturilor vacante de:

 - ȘOFER I.– 1 post,

 - MUNCITOR CALIFICAT I. (ELECTRICIAN) – 1 post, la Serviciul Administrativ, PSI și Protecția Muncii

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
ANUNT CONCURS.pdf
BIBLIOGRAFIE.pdf
ATRIBUTII.pdf


Data publicării: 02 iunie, 2021

ANUNT

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ, anunță organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad/treaptă profesională imediat superioară, a personalului contractual, din cadrul:

 

      1.  Complexului de case de tip familial Reghin, Petelea;

      2.  Serviciul intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului (SIRU)

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
ANUNT + BIBLIOGRAFIE.pdf
REZULTATE VERIFICARE CONDITII.pdf


Data publicării: 14 mai, 2021

ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, organizează examen, de:

PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI, CARE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
ANUNȚ ȘI BIBLIOGRAFIE.pdf
FORMULAR DE ÎNSCRIERE.docx
REZULTATE VERIFICARE DOSARE.pdf
REZULTATE PROBA SCRISĂ.pdf


Data publicării: 10 februarie, 2021

ANUNȚ

 

ANGAJARE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
Comunicat de presa Proiect TEAM -UP.pdf