Data publicării: 18 februarie, 2021

ANUNT

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ, cu sediul în Mun. Târgu Mureș, str. Trebely nr.7, jud. Mureș,angajează fără concurs, pe perioada stării de alertă personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

 INSTRUCTOR EDUCAȚIE1 post, la Complexul de case de tip familial REGHIN, PETELEA; (activitatea se va desfășura la Casa de tip familial PETELEA)

INSTRUCTOR EDUCAȚIE1 post și ÎNGRIJITOR – 1 post la Complexul de case de tip familial REGHIN, PETELEA;

INSTRUCTOR EDUCAȚIE1 post, la Casa de tip familial din ȘINCAI;

ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE1 post, la Complexul de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice SIGHIȘOARA

ASISTENT SOCIAL – 1 post, la Serviciul intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilulului – CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ.

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
ANUNT.pdf
CERERE DE ANGAJARE.docx
DECLARATIE.docx
DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT.docx


Data publicării: 10 februarie, 2021

ANUNȚ

 

ANGAJARE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
Comunicat de presa Proiect TEAM -UP.pdf


Data publicării: 22 ianuarie, 2021

ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, organizează, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă, pe durată nedeterminată de:

 ŞEF SERVICIU – 1 post, la Serviciul de Evidență, Plată și Beneficii de Asistență Socială

Pentru mai multe detalii cick pe documentele de mai jos :
ANUNȚ.pdf
BIBLIOGRAFIE.pdf
ATRIBUȚII.pdf
REZULTATE SELECȚIE DOSARE.pdf
REZULTATE PROBA SCRISĂ.pdf